Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kimberly-Clark Việt Nam hoặc các chi nhánh (“Kimberly-Clark”) tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn về quyền bảo vệ sự riêng tư theo Luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) và được yêu cầu phải tuân thủ với các nguyên tắc Quyền riêng tư Quốc gia về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân.

Chính sách này quy định chi tiết thực tiễn mà Kimberly-Clark chấp nhận để bảo vệ sự riêng tư của bạn, do đó bạn có thể an tâm về cách Kimberly-Clark quản lý thông tin cá nhân mà bạn đã giao phó.

2. Khi nào Kimberly-Clark thu thập thông tin cá nhân và bằng cách nào?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Kimberly-Clark có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm: Họ tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh và địa chỉ bằng các cách sau đây:
(1) Thông qua trang web của Kimberly-Clark;
(2) Khi bạn liên hệ với Dịch vụ Tư vấn Khách hàng nhằm yêu cầu hoặc khiếu nại về sản phẩm của Kimberly-Clark;
(3) Khi bạn tham gia chương trình khuyến mãi hay nghiên cứu thị trường của Kimberly-Clark.
(4) Khi bạn nộp đơn xin việc tại Kimberly-Clark.

3. Kimberly-Clark làm gì với các thông tin cá nhân của bạn?

Kimberly-Clark thu thập thông tin cá nhân của bạn với mục tiêu chủ yếu là đảm bảo khách hàng của Kimberly-Clark hài lòng với sản phẩm của công ty và mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ, bán, cho thuê hoặc bị tiết lộ ra ngoài (ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam cũng như các quy định, hiệp ước, thông ước Quốc tế có liên quan, và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) bằng những cách khác với những gì được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Kimberly-Clark sẽ thực hiện các bước hợp lý để duy trì sự bảo mật và nguyên vẹn cho các thông tin cá nhân của bạn bao gồm việc sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào máy tính, khóa tủ, chính sách cá nhân và tường lửa.

4. Thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web của Kimberly-Clark

Kimberly-Clark không thu thập các thông tin cá nhân mang tính chất nhận dạng, trừ khi bạn cung cấp các thông tin này cho Kimberly-Clark một cách tự nguyện và có chủ ý. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin cá nhân khi truy cập vào các trang web của Kimberly-Clark.

Tuy nhiên, nếu bạn đồng ý duy trì liên lạc với Kimberly-Clark hoặc yêu cầu được có trong danh sách gửi thư của Kimberly-Clark, Kimberly-Clark có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để có thể liên lạc với bạn.

Một số tính năng của trang web Kimberly-Clark có thể yêu cầu bạn đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng. Nếu bạn đăng ký, Kimberly-Clark sẽ sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp với mục đích liên quan đến các sản phẩm và các thương hiệu của Kimberly-Clark, thông tin các sản phẩm, các thương hiệu hoặc dịch vụ của Kimberly-Clark mà bạn quan tâm.

Với yêu cầu và sự quan tâm từ khách hàng mà Kimberly-Clark nhận được, Công ty có thể phải cung cấp họ tên, email và địa chỉ của bạn đến các công ty dịch vụ thực hiện hoặc nhà phân phối sản phẩm của Kimberly-Clark và/ hoặc những đơn vị đối tác của Kimberly-Clark sẽ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của bạn. 

Thỉnh thoảng, website sẽ có các chương trình bốc thăm trúng thưởng, khuyến mãi hoặc những chương trình phát triển các thương hiệu, sản phẩm mà Kimberly-Clark đang quản lý, và trong một số trường hợp, Kimberly-Clark có thể thông báo để bạn có cơ hội tham gia bằng hình thức điện tử. Trong các trường hợp đó, Kimberly-Clark sẽ sử dụng thông tin theo mục bên dưới có tên gọi “Khuyến mãi cho người tiêu dùng và nghiên cứu thị trường”

5. Trẻ em

Quyền riêng tư cho trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của Kimberly-Clark. Kimberly-Clark không chủ ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Bất kỳ thông tin mà Kimberly-Clark tiếp nhận được xác định là từ trẻ em nhỏ hơn 13 tuổi, Kimberly-Clark sẽ không lưu giữ thông tin đó.

6. Cookies

Như nhiều công ty khác, Kimberly-Clark thỉnh thoảng sử dụng “Cookie” trên trang web của mình. Những Cookie này được lưu trữ trên máy tính của bạn thông qua trình duyệt web. 

Khi bạn đăng nhập, cookies sẽ báo cho Kimberly-Clark biết bạn là khách cũ hay khách mới truy cập website lần đầu. Cookie sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho Kimberly-Clark bất kỳ cách nào để liên lạc với bạn.

Cookie cũng không trích xuất bất kỳ thông tin nào từ máy tính của bạn. Kimberly-Clark sử dụng cookie nhằm giúp công ty xác định những tính năng nào của trang web mà bạn hứng thú nhất, nhờ đó Kimberly-Clark có thể đáp ứng nhiều hơn những nhu của bạn.

7. Đường dẫn

Các trang web của Kimberly-Clark có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác do bên thứ 3 điều hành. Kimberly-Clark không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo sự thực thi quyền riêng tư của bất kỳ trang web thuộc bên thứ 3 nào và cũng không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư của các trang web khác.

8. Các thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ Tư vấn cho người tiêu dùng

Kimberly-Clark sẽ sử dụng các thông tin bạn cung cấp trong mục Dịch vụ Tư vấn Người tiêu dùng (có thể bằng email, điện thoại, thư hoặc fax) nhằm cung cấp cho bạn các thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm và thương hiệu của Kimberly-Clark cần thiết để thỏa mãn yêu cầu hoặc khiếu nại tiêu dùng của bạn. Việc này có thể liên quan đến việc gửi các sản phẩm thay thế, thư trao đổi tiếp theo liên quan đến yêu cầu, khiếu nại của bạn hoặc các cuộc gọi tiếp theo.

Kimberly-Clark cũng có thể sử dụng các thông tin bạn cung cấp để theo dõi các khiếu nại lặp đi lặp lại về một sản phẩm nhất định của Kimberly-Clark.
Các thông tin cá nhân của bạn được thu thập qua mục “Dịch vụ tư vấn người tiêu dùng” có thể được sử dụng cho việc phát triển các sản phẩm nội bộ và mục đích kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm và thương hiệu của Kimberly-Clark.

Các dữ liệu cá nhân của bạn, cùng tất cả các thư từ được gởi đến bạn điều được Kimberly –Clark lưu giữ.

Tất cả các khiếu nại nghiêm trọng mà Kimberly-Clark nhận được sẽ được in ra và lưu hồ sơ tách biệt, nhờ đó các khiếu nại này sẽ được quan tâm đặc biệt và tiến hành điều tra thích hợp.

Nếu khiếu nại của bạn tăng lên hoặc đòi hỏi phải điều tra sâu hơn, các thông tin cá nhân của bạn sẽ được loại bỏ nhận dạng (giấu tên) và chuyển về nhà máy sản xuất của Kimberly-Clark với mục đích quyết định xem có cần tìm hiểu sâu hơn về quá trình sản xuất hay không. Nếu khiếu nại về một tính chất nào đó nghiêm trọng và khẩn cấp, thì thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe của bạn có thể được cung cấp đến nhà máy sản xuất của Kimberly-Clark hoặc các phòng thí nghiệm bên ngoài, nhờ đó các vấn đề sẽ được phân tích và giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

9. Thông tin được thu thập thông qua Khuyến mãi cho người tiêu dùng và Nghiên cứu thị trường

Kimberly-Clark sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà người tiêu dùng cung cấp thông qua các phiếu khuyến mãi trên bao bì, các mẫu đăng ký/yêu cầu,  phiếu khảo sát, bảng câu hỏi và thông qua trang web với mục đích cung cấp cho bạn các khuyến mãi, giải thưởng, mẫu thử và sản phẩm, thông tin và dịch vụ khuyến mãi khác liên quan đến các sản phẩm và thương hiệu của Kimberly-Clark. Bất kỳ thông tin cá nhân nào do bạn cung cấp cho Kimberly-Clark có thể được nhập vào một cơ sở dữ liệu, được lưu lại trên bảng tính và giữ lại theo định dạng bản cứng. Các thông tin này có thể được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi, marketing, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới trong tương lai cho các thương hiệu của Kimberly-Clark và các mục đích cộng đồng.

Bạn có thể ngăn ngừa việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng quyết định không tham gia tại bất kỳ thời điểm nào.

Kimberly-Clark có thể chia sẻ thông tin của bạn giữa các phòng ban khác nhau (bao gồm giữa các nhãn hiệu với nhau) của Kimberly-Clark và với bên thứ ba như công ty thực hiện và công ty quảng cáo hỗ trợ Kimberly-Clark trong các hoạt động khuyến mãi, marketing và nghiên cứu.

Kimberly-Clark áp dụng các quy định đối với các tổ chức bên ngoài mà Kimberly-Clark chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nhằm duy trì tính nguyên vẹn và an toàn cho các thông tin này.

10. Bạn có thể truy cập thông tin mà bạn đã đăng ký cho Kimberly-Clark không?

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi (ví dụ như địa chỉ của bạn), hoặc nếu bạn không muốn Kimberly-Clark lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trên hồ sơ nữa, Kimberly-Clark sẽ tìm cách để chỉnh sửa, cập nhật và xóa hồ sơ của bạn. Kimberly-Clark có thể tính một phần phí nhỏ để chi trả cho chi phí hành chính phát sinh trong lúc cung cấp thông tin đến bạn.

Nếu bạn tin rằng vì lý do nào đó mà Kimberly-Clark đang lưu giữ thông tin không chính xác hoặc không hoàn chỉnh về bạn, bạn có thể yêu cầu Kimberly-Clark chỉnh sửa lại thông tin đó. Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư, hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý của Kimberly-Clark, xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Etown Central Building, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 8 3997 9639

Fax: +84 8 3997 9639

11. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính sách Quyền riêng tư của Kimberly-Clark thay đổi?

Kimberly-Clark sẽ sử dụng thông tin theo đúng như Chính sách Quyền riêng tư. Nếu Kimberly-Clark quyết định thay đổi Chính sách Quyền riêng tư, công ty sẽ đăng các thay đổi đó trên trang web để bạn luôn luôn biết được các thông tin Kimberly-Clark thu thập, cách Kimberly-Clark sử dụng các thông tin này, và những điều kiện mà Kimberly-Clark sẽ tiết lộ các thông tin này theo yêu cầu.

Chính Sách Bảo Mật dịch vụ 'chat tự động'

A. Thông tin về ban quản trị và chủ sở hữu

Địa chỉ: Kimberly Clark Việt Nam, Tầng 18, Tòa Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM.

Email: Facebookkcv[at]kcc[dot]com

B. Các loại dữ liệu được thu thập

Chủ sở hữu không được cung cấp danh sách các loại dữ liệu cá nhân đã thu thập từ người dùng. Các dữ liệu cá nhân khác được thu thập có thể được mô tả tại các mục khác của chính sách bảo mật này hoặc bằng văn bản giải thích chuyên sâu theo ngữ cảnh phù hợp với việc thu thập dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp tùy thích bởi người dùng, hoặc thông tin sẽ được thu thập tự động sau khi người dùng sử dụng dịch vụ 'chat tự động' qua trang Facebook (fanpage) 
https://www.facebook.com/huggiesvietnam/

Bất kỳ việc sử dụng công nghệ Cookie - hoặc các công cụ theo dõi nào khác - bởi dịch vụ 'chat tự động' qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/hoặc bởi các chủ sở hữu dịch vụ bên thứ ba được dịch vụ 'chat tự động' qua trang Facebook (fanpage) 
https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ sử dụng, trừ khi được quy định khác, thì sẽ được dùng để nhận diện người dùng và ghi nhớ các sở thích của người dùng, chỉ với mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ tốt nhất theo yêu cầu người dùng.

Việc người dùng không cung cấp các dữ liệu cá nhân bắt buộc có thể dẫn đến việc dịch vụ 'chat tự động' qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ không thể cung cấp dịch vụ.

Người dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bên thứ ba thu thập được hoặc chia sẻ thông qua dịch vụ 'chat tự động' qua trang Facebook (fanpage)
https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ và người dùng xác nhận rằng đã chấp thuận cung cấp thông tin.

C. Phương thức và địa điểm xử lý dữ liệu

1. Phương pháp xử lý dữ liệu

Ban quản trị dữ liệu sẽ xử lý dữ liệu của người dùng đúng cách và sẽ có các biện pháp bảo mật thích hợp nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi, hoặc hủy bỏ trái phép dữ liệu.

Quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và / hoặc các công cụ hỗ trợ công nghệ thông tin, theo sát các thủ tục tổ chức và các vấn đề liên quan chặt chẽ đến những mục đích đã nêu. Ngoài ra với Ban quản trị, trong một số trường hợp, dữ liệu còn được tiếp cận bởi một số người phụ trách liên quan đến hoạt động của trang web (như ban quản trị, bộ phận bán hàng, nhóm tiếp thị, ban pháp lý, ban quản trị hệ thống) hoặc các bên khác (chẳng hạn như các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ thư tín, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, các công ty IT, các cơ quan thông tin liên lạc) do chủ sở hữu bổ nhiệm, trong trường hợp cần thiết. Danh sách cập nhật của các bên thứ ba có thể được yêu cầu từ Ban Quản Trị bất kỳ lúc nào.

2. Địa điểm xử lý dữ liệu

Dữ liệu được xử lý tại các văn phòng điều hành của ban quản trị dữ liệu và tại bất kỳ nơi nào có các bên liên quan đến quy trình quản trị. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với ban quản trị dữ liệu.

3. Thời gian lưu giữ dữ liệu

Dữ liệu được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết nhằm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, hoặc được quy định theo các mục đích trong tài liệu này, và người dùng có thể yêu cầu ban quản trị dữ liệu đình chỉ hoặc xóa dữ liệu bất cứ lúc nào.

4. Mục đích sử dụng dữ liệu đã thu thập

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho từng mục đích được nêu tại các phần cụ thể trong tài liệu này.

D. Quyền truy cập Facebook được yêu cầu bởi ứng dụng

Dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage)
https://www.facebook.com/huggiesvietnam/Facebook này có thể yêu cầu một số điều khoản Facebook để cho phép thực hiện các hành động với tài khoản Facebook của người dùng và truy xuất thông tin, dữ liệu cá nhân. Để biết thêm thông tin về các điều khoản sau đây, tham khảo các tài liệu và chính sách bảo mật của Facebook.

Các điều khoản được yêu cầu như sau: tin nhắn, nội dung của các tin nhắn cũ

Thông tin cơ bản

Theo mặc định, thông tin cơ bản bao gồm một số dữ liệu bắt buộc của người dùng như số CMND, họ tên, hình ảnh, giới tính và địa chỉ. Ngoài ra còn có một số kết nối chính của người dùng, chẳng hạn như bạn bè, cũng được yêu cầu. Nếu người dùng đã chia sẻ nhiều dữ liệu ở chế độ công khai, thì sẽ có thêm nhiều thông tin được thu thập.

E. Một số thông tin bổ sung về thu thập và xử lý dữ liệu

1. Hành động pháp lý

Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được sử dụng cho các mục đích pháp lý bởi ban quản trị dữ liệu, tại Tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể phát sinh từ việc làm trái quy định của Dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ hoặc các dịch vụ liên quan.

Người dùng cần nắm rõ thông tin về việc ban quản trị dữ liệu có thể đòi hỏi người dùng tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan công quyền.

2. Thông tin bổ sung về dữ liệu cá nhân của người dùng

Ngoài các thông tin có trong chính sách bảo mật, Dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ có thể cung cấp cho người dùng thông tin bổ sung và theo ngữ cảnh liên quan đến các dịch vụ cụ thể hoặc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.

3. Nhật ký hệ thống và bảo trì

Đối với mục đích vận hành và bảo trì, dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/này và bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba có thể thu thập các tệp ghi lại sự tương tác của người dùng với dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/(Nhật ký hệ thống) hoặc sử dụng cho mục đích dữ liệu cá nhân khác (như địa chỉ IP).

4. Thông tin không có trong chính sách

Ban quản trị có thể yêu cầu thông tin chi tiết liên quan đến thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên lạc ở phần đầu của tài liệu này.

5. Quyền của Người dùng

Người dùng có quyền tìm hiểu về việc dữ liệu cá nhân của họ đã được lưu trữ bất kỳ lúc nào và có thể tham khảo từ ban quản trị dữ liệu nhằm hiểu thêm về nội dung và nguồn gốc của chúng, xác minh độ chính xác hoặc yêu cầu được bổ sung, hủy bỏ, cập nhật mới hoặc chỉnh sửa, chuyển đổi sang dạng ẩn danh, hay ngăn chặn bất kỳ dữ liệu nào vi phạm pháp luật cũng như phản đối việc xử lý của họ vì bất kỳ hay tất cả các lý do chính đáng nào.

Các yêu cầu phải được gửi đến Ban quản trị theo thông tin liên lạc nêu ra ở đầu tài liệu.

Dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/không hỗ trợ các yêu cầu "Không theo dõi". Để xác định liệu bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba đề cao yêu cầu "Không theo dõi", vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của bên thứ ba.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Ban quản trị dữ liệu có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng trên trang của họ. Vì thế, ban quản trị khuyên người dùng nên cập nhật dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến ngày chỉnh sửa cuối cùng liệt kê ở cuối trang. Nếu người dùng phản đối bất kỳ thay đổi nào về chính sách, người dùng phải ngừng sử dụng Dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) https://www.facebook.com/huggiesvietnam/ này và có thể yêu cầu ban quản trị xóa dữ liệu cá nhân. Trừ khi có quy định khác, chính sách bảo mật hiện tại áp dụng cho tất cả các dữ liệu cá nhân mà ban quản trị đã thu thập được.

Huggies đồng hành cùng bạn

Huggies Power of Hugs