Hoạt động cho bé

Làm quen khái niệm

Giới thiệu

Tăng khả năng ghi nhớ cho bé

Hướng dẫn

Hãy gọi tên các đồ vật xung quanh bé để bé có thể nghe được, đặt tên cho các loại đồ chơi bé hay chơi và tên của người thân xung quanh bé để bé làm quen với các tên gọi và các loại khái niệm

;