Hoạt động cho bé

Cho vào - Lấy ra

Giới thiệu

Hoàn thiện khả năng cầm nắm cho bé

Hướng dẫn

Sử dụng những vật dụng nhỏ bé, sặc sỡ và một chiếc bát lớn hoặc vật để đựng và cùng bé chơi trò bỏ vào - lấy ra để giúp bé hoàn thiện khả năng cầm nắm vật thể của bàn tay bé

;