Hoạt động cho bé

Trò chơi tập hát

Thời lượng: 30 phút

Độ tuổi:        1-3 tuổi,Gia đình

Giới thiệu

Tăng khả năng nhận thức và phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ

Hướng dẫn

- Thay vì nói bình thường, hãy cố gắng lên giọng và xuống giọng giống như đang hát.
- Bạn có thể hát một bài bằng những chữ "na na na na na na"
- Thực hành với những câu như "Mẹ sẽ cù lét con đây". Hay "Nào các anh em cùng ra chơi"
- Ngồi xuống sàn với con và đặt một thú nhồi bông lên đùi. Hát nói với thú bông rồi đưa thú bông cho bé.

;