Hoạt động cho bé

Chơi giả vờ

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng,Gia đình

Giới thiệu

Kết nối tình cảm mẹ con và tạo thói quen đi ngủ cho trẻ

Hướng dẫn

Giả vờ gọi to " Mẹ đi ngủ đây" và nằm xuống cạnh bé, nhắm mắt lại và im lặng như bạn đang ngủ. Bé có thể hiểu dấu hiệu này là việc đã đến giờ ngủ và có thể bắt chước theo mẹ

;