Một số thay đổi nên lưu ý khi nghỉ thai sản - HUGGIES® Việt Nam

Một số thay đổi nên lưu ý

Mangthai -158

Thay đổi những chi tiết liên quan đến công việc khi nghỉ thai sản

Sau khi đơn xin nghỉ thai sản của bạn được chấp thuận, bạn có rất nhiều điều cần phải làm trước khi bước vào kỳ nghỉ thai sản dài ngày. Đầu tiên, khi bàn giao công việc, bạn cần phải xác định và thông báo đến những người cùng làm việc với bạn vềmột số thứ có liên quan đến việc thông tin liên lạc như người sẽ thay thế bạn để tiếp tục công việc, địa chỉ email cá nhân, số điện thoại bàn (ngoài số di động đang dùng).

Để biết thêm thông tin xem Mang thailàm việc.

product

Từ khóa:

  • chăm sóc trong thai kỳ
  • mang thai
  • sức khỏe khi mang thai
  • làm việc trong thai kỳ
  • công việc sau sinh
+