MUA MIẾNG LÓT SƠ SINH, NHẬN NGAY TÃ DÁN SƠ SINH CHO BÉ

KHUYẾN MÃI CỰC SỐC TỪ HUGGIES

“MUA MIẾNG LÓT SƠ SINH, NHẬN NGAY TÃ DÁN SƠ SINH CHO BÉ”

Từ ngày 15/08/2017 – 15/10/2017, Huggies có chương trình KHUYẾN MÃI CỰC SỐC dành cho các Mẹ khi mua MIẾNG LÓT SƠ SINH cho bé.

- Mua NB1 – 56, Mẹ nhận ngay 12 tã dán sơ sinh size NB.

- Mua NB1 – 72, Mẹ nhận ngay 18 tã dán sơ sinh size NB.

- Mua NB2 – 40 hoặc NB2 – 60, Mẹ nhận ngay 12 tã dán sơ sinh size S.

Mẹ lưu ý: Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong khoảng thời gian trên hoặc cho tới khi hết hàng khuyến mãi Mẹ nhé.