Hoạt động cho bé

Xếp thứ tự

Giới thiệu

Giúp để trẻ học được cách so sánh to, nhỏ, đồng thời sắp xếp đồ một cách đơn giản nhất, rèn luyện khả năng nhẫn nại cho trẻ

Hướng dẫn

Mẹ tìm cho trẻ 5 cái cúc áo, cái nọ to hơn cái kia một chút, rồi hỏi trẻ: “cái nào to nhất”, “cái nào nhỏ nhất?”. Khi trẻ trả lời được chính xác rồi nên biểu dương, khích lệ trẻ. Tiếp tục bảo trẻ sắp xếp những cái cúc dựa theo một quy luật nào đó, mẹ có thể làm trước để bé bắt trước theo. Sắp xếp từ lớn tới nhỏ hoặc từ nhỏ tới lớn.

;