Hoạt động cho bé

So sánh ít nhiều

Giới thiệu

Nâng cao khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ và khả năng hiểu

Hướng dẫn

Chia táo ra làm 2 nhóm, đặt ở trên bàn 1 nhóm 2 quả, 1 nhóm 4 quả. Trước hết, cha mẹ có thể chỉ cho trẻ bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn, để trẻ tự đếm và so sánh. Sau đó yêu cầu trẻ chỉ xem bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn, có thể kết hợp hát một bài. Thông thường thì so sánh ít, nhiều khó hơn so sánh to nhỏ một chút.

;