Hoạt động cho bé

Gọi tên

Giới thiệu

Tăng khả năng ghi nhớ và phát triển khả năng ngôn ngữ cho bé

Hướng dẫn

Bạn có thể gọi tên các đồ vật xung quanh và cả tên của người thân xung quanh bé để bé có thể làm quen và ghi nhớ các tên gọi này.

;