Đọc

Thời lượng: 1 giờ

Độ tuổi:        1-3 tuổi

Giới thiệu

Hãy đặt những câu hỏi mở cho bé trong khi đọc cho bé nghe để tăng khả năng tưởng tượng và phát triển khả năng ngôn ngữ cho bé

Hướng dẫn

Bé rất thích được bạn đọc sách cho nghe, đặc biệt là những câu chuyện quen thuộc. Hãy chuẩn bị một cuốn sách "tủ" với tranh ảnh minh họa và nhiều màu sắc để bạn có thể vừa đọc cho bé vừa giúp bé hiểu thông qua các hình ản

;