Hoạt động cho bé

Đoán đồ vật

Giới thiệu

Trò chơi này là để trẻ nhận biết toàn bộ sự vật từ sự nhận biết đặc điểm bộ phận nào đó của nó, rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ, để khi trẻ nhận biết sự vật, trẻ sẽ phải chú ý đến hình thái của nó

Hướng dẫn

Mẹ lấy một chiếc khăn trải bàn gói vài thứ vật dụng như ấm chè, cái cốc, muôi, bút… lại nhưng không gói hết, mỗi một vật lại lộ ra một phần nào đó, như vòi ấm, quai cốc, đầu muôi, ngòi bút... Sau đó cho trẻ xem từng thứ và đoán: “con à, con đoán xem đây là cái gì?”. Có cái trẻ sẽ đoán được, có cái trẻ không đoán được. Đoán sai thì có thể đoán lại, không nên vội vàng.

;