Hoạt động cho bé

Phát triển quan sát và trí nhớ

Giới thiệu

Tăng khả năng ghi nhớ và phát triển tư duy cho bé

Hướng dẫn

Để 5 vật vào trong 1 cái khay, ví dụ như: 1 cái muỗng, 1 cái ly, 1 món đồ chơi nhỏ, 1 cái viết chì và 1 cái lược. Để bé ghi nhớ từng vật vài phút, rồi sau đó đậy chúng lại, yêu cầu trẻ nhắc lại xem nhớ được bao nhiêu thứ.

;