Hoạt động cho bé

Ném bóng

Thời lượng: 30 phút

Độ tuổi:        1-3 tuổi

Giới thiệu

Cùng tập thể dục với bé yêu để phát triển thể chất nhé!

Hướng dẫn

Sử dụng bóng mềm, đứng cách bé 1 khoảng và bạn cùng bé ném bóng qua lại với nhau

;