Hoạt động cho bé

Chơi múa rối

Giới thiệu

Trò này giúp bé phát huy mọi khả năng tư duy từ thuở nhỏ

Hướng dẫn

Khuyến khích trí tưởng tượng của trẻ bằng cách dùng bộ rối bàn tay để từng ngón tay nói chuyện với nhau hoặc nói với người khác.

;