Hoạt động cho bé

Bò tới đồ chơi

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng

Giới thiệu

Đây là một cách rèn luyện thể chất hiệu quả

Hướng dẫn

Để các đồ vật ra xa bé và khuyến khích bé di chuyển lại gần để lấy chúng

;