Hoạt động cho bé

Tay đâu? tay đâu?

Giới thiệu

Đây là trò chơi đơn giản nhưng hữu ích để cải thiện sự tập trung của trẻ

Hướng dẫn

Ngồi trước mặt con rồi bắt con lặp lại tất cả những hành động mà bạn đang thực hiện. Ví dụ, bạn có thể giơ tay hoặc hạ tay xuống, di chuyển đầu lên xuống… Thay đổi trình tự và làm cho trò chơi thú vị hơn (và cần phải tập trung hơn nữa) nó cũng sẽ giúp tăng tốc độ của chính bạn.

;