Hoạt động cho bé

Nhận biết đồ vật

Giới thiệu

Nhận biết các vật dụng hàng ngày, dùng tay chỉ và nói tên đồ vật

Hướng dẫn

Người lớn dạy trẻ nó tên của các đồ vật, luyện tập nhiều lần, chỉ cho trẻ nhìn và trả lời theo câu hỏi, ví dụ như “giày”, “mũ”, “bát, “cốc’. Có thể khuyến khích các bé cùng chơi và xem ai có thể nói tên của đồ vật nhanh nhất, tạo không khí cổ vũ và thi đua cho các bé. Nếu trẻ đã nói được hết các đồ vật đưa ra, có thể lấy những thứ khác cho trẻ chơi lại từ đầu.

;