Hoạt động cho bé

Chơi tập đoán

Giới thiệu

Nhận biết cách dùng của các đồ vật hàng ngày

Hướng dẫn

Cha mẹ hỏi, bé trả lời. Ví dụ: “dùng cái gì để ăn cơm?”, “dùng cái gì để gọt vỏ?”, “dùng cái gì để mở khóa?”, “khi đi ra ngoài trời mưa thì phải mang theo cái gì?”, “dùng cái gì để cắt dây ra?”, “dùng cái gì để dán tem?”. Có thể để bạn bè chơi cùng rồi hỏi nhau, với những thứ trẻ không biết thì để trẻ hỏi lại rồi bố mẹ đoán. Lúc trẻ mới 2 tuổi thì lượng từ học được còn ít, nên biểu đạt không rõ ràng, nếu cha mẹ không hiểu, trẻ sẽ thấy nôn nóng. Vì vậy thái độ của bố mẹ lúc này là vô cùng quan trọng. Nếu thường xuyên chơi trò tập đoán, cùng nhau dùng động tác và thái độ giúp đối phương đoán ra sẽ làm cho trẻ dần loại bỏ sự nôn nóng khi biểu đạt. Hơn nữa, hai bên có thể dùng các cách biểu đạt khác nhau, sau này sẽ tiện dùng trong cuộc sống.

;