Ú òa

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng

Giới thiệu

Trò này sẽ khiến bé giật mình đấy, nhưng yên tâm bé sẽ thích nghi và hứng thú rất nhanh

Hướng dẫn

+ Lấy tay che mắt bạn lại rồi bỏ ra
+ Lấy khăn tắm che mặt bạn
+ Trốn sau cánh cửa hay ghế ngồi rồi nhảy chồm ra
+ Lấy tay bé che mắt bé rồi bỏ ra
+ Giấu đồ chơi dưới một tấm khăn rồi giật tấm khăn ra
+ Vẽ hình khuôn mặt ở đầu ngón tay cái và Giấu nó trong những ngón kia.

;