Hoạt động cho bé

Thì thầm

Giới thiệu

Kết nối tình cảm và phát triển khả năng ngôn ngữ cho bé

Hướng dẫn

Thỉnh thoảng bạn có thể nói chuyện một cách thì thầm với bé, điều này sẽ gia tăng khả năng cảm nhận tình yêu thương của bé đối với bạn và giúp bé sống tình cảm hơn

;