Hoạt động cho bé

Nói chuyện với trẻ

Thời lượng: 30 phút

Độ tuổi:        1-3 tuổi,Gia đình

Giới thiệu

Tăng khả năng ghi nhớ và kết nối tình cảm gia đình

Hướng dẫn

Nói chuyện với trẻ qua những bức hình của các kỳ đi nghỉ : Lấy những tấm hình gia đình đã chụp trong những dịp đi chơi ra để trò chuyện với trẻ. Để chúng xem và chỉ ra những chi tiết trong bức hình. Có thể làm 1 cuốn tập để bé tự dán hình theo chủ đề bé thích.

;