Hoạt động cho bé

Gọi tên con

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng,Gia đình

Giới thiệu

Giúp bé quen với các âm thanh yêu thương và quen thuộc

Hướng dẫn

Kêu tên bé nhẹ nhàng bên tai. Thì thầm với bé cho đến khi bé di chuyển mắt hay cố gắng quay đầu để nhìn thấy bạn. Làm như vậy ở tai bên kia.

;