Hoạt động cho bé

Cù nhột, kiến bò

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng,Gia đình

Giới thiệu

Hãy chú ý đừng làm bé đau nhé

Hướng dẫn

 Rúc đầu vào bụng bé nhẹ nhàng hoặc cù lét bé để bé cười to. Tuy nhiên cần lưu ý là không nên để bé cười quá lâu và chỉ thực hiện 1,2 lần.

;