Hoạt động cho bé

Chơi với các ngón tay

Thời lượng: 15 phút

Độ tuổi:        0-12 tháng,Gia đình

Giới thiệu

Kết nối tình cảm giữa mẹ và bé yêu

Hướng dẫn

Ẵm bé lên, hôn và vuốt ve các ngón tay bé. Nói chuyện, gọi tên bé.

;