• 1
  Làm
  trắc nghiệm
 • 2
  Đăng ký/ Đăng nhập
 • 3
  Chia sẻ
  kết quả

Mẹ hãy trả lời các câu hỏi để biết bé nhà mẹ có thật sự thoải mái hay chưa nhé!

 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5

Câu hỏi 1

Khi mẹ thay tã cũ cho bé, phần tã tiếp xúc với da đùi bé có để lại dấu hằn đỏ?

A. Da bé không bị vết hằn do tã tẹo nào cả!
B. Có hơi hơi thôi à!
C. Tã làm cho da bé bị hằn rồi.

Câu hỏi 2

Mẹ phải thay tã cho bé yêu bao nhiêu lần trong 24 giờ?

A. 4 lần
B. 6 lần
C. Trên 7 lần

Câu hỏi 3

Sau bao nhiêu lần bé tè thì mẹ phải thay tã cho bé?

A. 1-2 lần
B. 3-4 lần
C. Trên 4 lần

Câu hỏi 4

Khi thay tã bẩn ra khỏi người bé, da mông của bé như thế nào?

A. Da bé rất khô thoáng và khỏe mạnh
B. Da bé hơi ẩm
C. Dạo này da bé yêu hay bị hăm đỏ

Câu hỏi 5